Call Today! (702) 871-KEYS

5470 W. Sahara Ave. | Las Vegas, NV 89146

LIC: 2003743.056-220 LIC: P65-00262

Securitron logo
1200LB 12/24VDC M62 DOUBLE MAG
1200LB 12/24VDC M62 DOUBLE MAG
600LB SGL M32 MAGLOCK 12/24 UL
600LB SGL M32 MAGLOCK 12/24 UL
600LB SGL M32 MAGLOCK 12/24 UL FD
600LB SGL M32 MAGLOCK 12/24 UL FD
1200LB 12/24VDC M62 MAG
1200LB 12/24VDC M62 MAG
1200LB 12/24VDC M62 MAG FD
1200LB 12/24VDC M62 MAG FD
1200LB 12/24VDC M62 MAG FD GATE CONDUIT
1200LB 12/24VDC M62 MAG FD GATE CONDUIT
1200LB 12/24VDC M62 MAG GATE CONDUIT
1200LB 12/24VDC M62 MAG GATE CONDUIT
600LB M370 MAGNALOCK SATIN ALUMINUM
600LB M370 MAGNALOCK SATIN ALUMINUM
600LB M380 MAG SATIN ALUMINUM MBS DPS
600LB M380 MAG SATIN ALUMINUM MBS DPS
200LB 24VDC CABINET MAG LOCK
200LB 24VDC CABINET MAG LOCK
4000LB ELECTROMECHANICAL MAG
4000LB ELECTROMECHANICAL MAG
VISTA 600 LB MAG LOCK
VISTA 600 LB MAG LOCK